1 ต.ค. 2021 เวลา 18:33 • ปรัชญา
ส่วนตัวน่ะครับ ผมคิดว่า.. ชีวิตของคนเราทุกคนนั้นที่เกิดมานี้คือ "ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าที่เราเกิดมานั้นเกิดเพื่อสิ่งใด" เพราะว่าถ้าผมรู้หรือทุกคนรู้นั้น ..ผมคือคนหนึ่งที่จะขอไม่กลับมาเกิดอีก..แต่คงเป็นไปได้ยากอ่ะครับที่จะขอไม่กลับมาเกิดอีก..#เพราะมันเป็นเวรกรรมที่เราเคยได้ก่อหรือสร้างไว้..(ในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติ)ก็ไม่รุ้เหมือนกันอ่ะน่ะครับ ถึงเรานั้น ได้หวนกลับมาเกิดอีกในภพนี้ปัจจุบันชาตินี้อีกอ่ะครับ..อิอิ😉..
(..สัตว์โลกย่อมเกิดไปตามกรรมและซึ้งทั้งนี้ทั้งนั้น..ไม่ว่าจะเกิดมาภพไหนชาติไหนก็ตาม ฉะนั้น เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว คตินี้ของผมที่ได้รู้มามีข้อนี้ที่แท้จริงแน่นอนและจะเป็นคำตอบให้ทุกคนคิดและเข้าใจได้น่ะครับ ..คือ ..* "เมื่อใดเราเกิดขึ้นมารู้จัก.(ดี+ชั่ว).แล้วก็ย่อมอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นกระทำ ซึ่งผลของกระทำต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้น .(สูง+ต่ำ).ก็ย่อมอยู่ที่ผลของการกระทำตัว" *..ขอบคุณครับ..
โฆษณา