ธรรม ๙ ประการเพื่อ "ความสุข" (สำหรับผม)
การทิ้งความคิดในแง่ลบออกไปจากใจ ๑
การไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็นทุกข์ ๑
การไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเขาได้ดี ๑
การไม่มีใจพยาบาทอาฆาตมาดร้ายต่อผู้อื่น ๑
การไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ๑
การให้และช่วยเหลือผู้อื่น ๑
การมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายใจ ๑
การพูดจาดีมีมารยาทต่อผู้อื่น ๑
การไม่มีศัตรูคู่อาฆาตในชีวิตจริง ๑
2 ถูกใจ
141 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา