2 ต.ค. 2021 เวลา 02:42 • ความคิดเห็น
ธรรม ๙ ประการเพื่อ "ความสุข" (สำหรับผม)
การทิ้งความคิดในแง่ลบออกไปจากใจ ๑
การไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็นทุกข์ ๑
การไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเขาได้ดี ๑
การไม่มีใจพยาบาทอาฆาตมาดร้ายต่อผู้อื่น ๑
การไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ๑
การให้และช่วยเหลือผู้อื่น ๑
การมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายใจ ๑
การพูดจาดีมีมารยาทต่อผู้อื่น ๑
การไม่มีศัตรูคู่อาฆาตในชีวิตจริง ๑
โฆษณา