สิ่งที่อยู่ในความรู้สึกเรา มันยากที่จะควบคุม แต่ความสำเร็จเล็กๆนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่
77 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา