ได้ทำในสิ่งที่คิด โดยไม่ต้องคิดมาก หรือทุกข์ใจในสิ่งที่ทำไป
ครับ
95 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา