2 ต.ค. 2021 เวลา 08:18 • ความคิดเห็น
เราคิดว่าในสิบครั้งที่มีรัก ต้องมีสักครั้งแหละที่เป็นรักแท้ เพียงแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่พอ หรือคิดว่ายังไม่ใช่..
ไม่ว่ารักนั้นจะระยะสั้นหรือระยะยาว หรือที่เราคิดว่าไม่แท้..แต่ "ความรักเป็นสิ่งสวยงาม" เสมอค่ะ
💖💓💖
โฆษณา