การก้าวเท้า ทุกอย่างก้าวคือประสบการณ์ของชีวิต ไม่ว่าจะสุข หรือทุกข์ สิ่งเหล่านั้น ล้วนมีค่าเสมอ อยู่ที่เราจะเรียนรู้ และมีสติที่รับมันขนาดไหน
โค้งของเส้นรุ้ง
การเริ่มที่จะทำอะไรสักอย่าง ต้องอาศัยทั้งความกล้าที่จะเริ่ม และกล้าที่จะก้าว หากเรามัวแต่คิด แล้วไม่ลงมือทำ เมื่อไรมันจะเกิดผล … จงกล้าที่จะก้าว
2 ถูกใจ
119 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา