3 ต.ค. 2021 เวลา 00:42
เห็นด้วยค่ะ เวลาไปใช้บริการเราจะยึดติดกับผู้บริการ ถ้าเขาบริการดี อยู่ที่ไหนลูกค้าก็ตามไป ส่วนยอดขายก็ตามมา
โฆษณา