ชอบสไตล์การเขียน และทัศนคติด้วยครับ
อ่านบทความเก่าแล้วก็ชอบบทความอื่น ๆ ด้วย...
เช่นเดียวกับทุกเหตุการณ์ใหญ่ๆ ในโลก เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2001 ตามมาด้วย conspiracy theory (ทฤษฎีสมคบคิด) ทันทีไม่กี่วันหลังเกิดเหตุ
สาระของ conspiracy theory เกี่ยวกับ 9/11 ก็คล้ายๆ กรณี เพิร์ล ฮาร์เบอร์ คือสหรัฐฯรู้ล่วงหน้าว่าจะถูกถล่ม แต่ยอมให้ถล่ม หรือช่วยอำนวยความสะดว... อ่านต่อ
โฆษณา