3 ต.ค. 2021 เวลา 10:28 • ความคิดเห็น
Nothing's gonna change my love for you
 
You oughta know by now how much I love you
 
One thing you can be sure of
I never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
โฆษณา