ส่วนตัวมองว่าใกล้เคียงกันมากค่ะ "การช่วยเหลือคน" คือการทำทาน อาจด้วยการสละทรัพย์หรือสละแรงกาย เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อานิสงส์ที่เกิดขึ้นคือจิตใจเราพองโตจากการที่ได้ให้ และผู้รับได้ประโยชน์จากการให้นั้น
"การให้อภัยคน" ก็น่าจะคือการทำทานเช่นกัน ดังคำว่า "อภัยทาน" และน่าจะเป็นการทำทานโดยไม่ต้องสละสิ่งใดเลยนอกจากโทสะของผู้ให้เอง ซึ่งอาจทำยากกว่าการสละทรัพย์ด้วยซ้ำไป
ถ้ามองในมุมของอานิสงส์ การทำอภัยทานนั้นน่าจะส่งผลทางจิตใจทั้งคนให้และคนรับ เพราะจิตใจของผู้ให้อภัยจะโปร่งขึ้นและเบาลง เช่นเดียวกับผู้ได้รับการให้อภัย ก็น่าจะมีความรู้สึกโล่งโปร่งเบาจากการอภัยที่ได้รับเช่นกันค่ะ
  • 2
โฆษณา