ส่วนตัวคิดว่า พรแสวงคือสิ่งที่คนต้องพยายามสร้างขึ้นมาเอง แต่พรสวรรค์คือสิ่งที่ติดตัวมาแต่แรก เหมือนสวรรค์ให้มาเปล่าๆ แต่ละคนจะไปได้ไกลหรือสำเร็จได้แค่ไหน ก็น่าจะขึ้นอยู่กับความพยายามที่จะช่วยเสริมพรสวรรค์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ถ้าวัดว่าคนแบบไหนเก่งกว่ากัน คงตอบยากค่ะ แต่ถ้าถามว่าใครมีโอกาสไปไกลได้มากกว่า ก็น่าจะคนมีพรสวรรค์ที่พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะ
และก็เชื่อว่าทุกคนมีพรที่สวรรค์ให้มา แต่จะมีแค่บางคนเท่านั้นที่รู้จักหรือค้นหาพรสวรรค์ของตนเองเจอ และนำไปต่อยอดได้ค่ะ
  • 2
โฆษณา