ข้าเเต่พระบิดาในสรรค์
พระองค์เป็นที่สักการะ ขอเเผ่นดินของพระองค์ลงมา เเผ่นดินสรรค์เป็นอย่างไร ขอเป็นเเบบนั้นบนเเผ่นดินโลก โปรดประทานอาหารเเก่ข้าพระองค์ เเละโปรดอภัยบาปของข้า ด้วยที่ว่าข้ายกโทษทุกคนที่เคยทำผิดต่อข้า ขออย่านำข้าเข้าในการทดลอง เเต่ให้เราพ้นจากสิ่งชั่วร้าย
1
#พระผู้ช่วยให้รอด
  • 1
โฆษณา