คิดว่าอยากพัฒนาสายงานในด้านนี้อยู่ไหมคะ?
ถ้าไม่ ก็ลาออก
แต่อาจต้องชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงในสถานการณ์ตอนนี้ให้ดี
  • 1
โฆษณา