4 ต.ค. 2021 เวลา 19:09 • ไลฟ์สไตล์
ถ้าในเรื่องความรัก สำหรับเรา เราว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์อ่ะ
แต่ต้องเป็นการใช้อารมณ์จากก้นบึ้งของเรา (ไม่ใช้อารมณ์ตื้น ๆ)
พอเรารู้ว่าอารมณ์ตอนนั้นของเราเป็นยังไง เหตุผลประกอบก็จะตามมาเอง
เพราะมุมมองต่อความรักของแต่ละคนแตกต่างกัน สถานการณ์เดียวกัน เลยอาจใช้เป็นบรรทัดฐานของเหตุผลเหมือนกันไม่ได้
โฆษณา