ชอบภาษาไหนมากกว่า ก็เรียนภาษานั้น
แต่ถ้าชอบทั้งคู่ ก็คงดูว่าเรามีแนวโน้มที่จะได้ใช้ภาษาไหนมากกว่ากัน
  • 2
โฆษณา