4 ต.ค. 2021 เวลา 19:17 • การศึกษา
ชอบภาษาไหนมากกว่า ก็เรียนภาษานั้น
แต่ถ้าชอบทั้งคู่ ก็คงดูว่าเรามีแนวโน้มที่จะได้ใช้ภาษาไหนมากกว่ากัน
โฆษณา