5 ต.ค. 2021 เวลา 15:02 • การศึกษา
สมัยนี้ สื่อการเรียนรู้ มีมากขึ้น กว่าก่อน ลองเรียน/ ฟัง /ท่องจำศัพท์ และ พูดกับชาวต่างชาติ หรือ อาจารย์ไทย ใน แอฟ คลับเฮ้าส์ คับ
โฆษณา