แนะนำ ทาน โปรตีน เสริม ดีกว่าครับ. คอลลาเจน เป็นส่วนหลัง ร่างกายต้องการโปรตีนซ่อมแซมร่างกาย บำรุงจากภายในก่อน. ส่วนผิวหน้าแห้ง ต้องดูสาเหตุอื่นประกอบด้วยครับ.
โฆษณา