5 ต.ค. 2021 เวลา 21:41 • ความคิดเห็น
แค่ฟังก็เศร้าแล้วคุณ คงคิดถึงบรรยากาศตอนเดินเลือกหนังสือที่ร้านแน่ ๆ แต่เราคิดว่ายังไงมนุษย์คงหาสิ่งใหม่ ๆ มาทดแทนหนังสือได้
โฆษณา