การกระทำผิดหลายกรรม และตอบทุกปัญหาคาใจ : กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้าน โดยสำนักงานอัยการสูงสุด
พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
โฆษณา