6 ต.ค. 2021 เวลา 16:29 • ความคิดเห็น
ทุกการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งดีๆรออยู่เสมอ อย่ากลัวที่จะเริ่มต้น เพราะจะทำให้เรา ขาดโอกาสดีๆ หรือได้ทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคย
โฆษณา