มุมมองชีวิตที่เรียบง่าย ฉบับฉัน
ยกตัวอย่างเรื่อง “บั่นปลายชีวิต”
ฉันอยากปลูกผักทุกชนิดที่กินได้ 🥬🌽🥒🍅
ปลูกผลไม้ตามฤดูกาล 🍌🍇🍍🥭
ปลูกไม้ยืนต้น 🪵🌳
ปลูกพืชสมุนไพรรักษาโรค 🌿🌱
และเลี้ยงสัตว์นานาชนิด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างบ้านหลังเล็กๆสักหลังเป็นที่พักอาศัยท่ามกลางธรรมชาติ🌳🌴🌵
#นี่แหละชีวิตที่ ‘เรียบง่าย’ ของฉัน😊
2 ถูกใจ
205 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา