คือการรอคอยในสิ่งทีเราหวังและไม่ได้ดังใจหวังครับ
1 ถูกใจ
59 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา