วันนี้ขอนำบทความดีจาก เพจวัดญาณเวศกวัน มาให้อ่านกัน ว่าด้วยการมองปัญหา หรือเรื่องราว ปัญหาใดๆ ย่อมเกิดโดยมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการยึดมั่นใน ตัวกู ของกู ดังนั้นหากลดความยึดมั่นนั้นได้ ปัญหาย่อมคลายลง
ในการปฏิบัติงาน ตั้งหลักการไว้เลย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไร หรือประสบอะไร บอกตัวเองทันทีว่า มองตามเหตุปัจจัย
ต่อจากนั้น จิตของเราก็เดินไปตามกระแสปัญญา พิจารณาข้อเท็จจริง สืบสาวเหตุปัจจัย และคิดแก้ปัญหา ทำให้ปัญหาไม่เกิด แต่ปัญญาเกิด นี่ก็อีกวิธีหนึ่ง
รวมแล้ว หลักการทั่วไปก็คือว่า คนเรานี้มองสิ่งทั้งหลายในแง่ชอบชัง ยินดียินร้าย จึงเกิดตัวตนขึ้นมารับ ว่าถูกใจเรา ไม่ถูกใจเรา มันกระทบเรา แต่โดยวิธีปฏิบัติแบบนี้ พอเราใช้ปัญญามองตามเหตุปัจจัย จะไม่เกิดตัวตนขึ้นมารับกระทบอะไรทั้งสิ้น
หนังสือ กายหายไข้ ใจหายทุกข์
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งที่ ๘๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ หน้า ๔๗ - ๔๘
สามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ที่:
หรือสามารถเลือกอ่านเล่มอื่นได้ที่:
#ธรรมะ #สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
Instagram: @watnyanavesakavan
3 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา