ค่าครองขีพ หนี้ครัวเรือนและคนตกงานมีมากขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย เศรษฐกิจตกต่ำ พืชเศรษฐกิจราคาร่วง เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โรคโควิด19 และปัญหาทางการเมืองมีแนวโน้มลุกลามบานปลาย กฎ กติกา มารยาท กฎหมาย เละตุ้มเปะ
125 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา