พวงมาลัยคืนตัวเองครับ หรือเมื่ออยู่ในเส้นทางตรง พวงมาลัยจะตั้งตรง ถ้าลมยางปกติ
71 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา