พวงมาลัยคืนตัวเองครับ หรือเมื่ออยู่ในเส้นทางตรง พวงมาลัยจะตั้งตรง ถ้าลมยางปกติ
โฆษณา