8 ต.ค. 2021 เวลา 11:05 • ธุรกิจ
อยากได้อินเตอร์เน็ตฟรีครับไว้ใช้ติดต่อสื่อสาร และการกระจายข้อมูลข่าวสารภายในชุมชนครับ ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนในชุมชน
โฆษณา