8 ต.ค. 2021 เวลา 11:12 • บันเทิง
ถ้าเป็นตอนเเลกๆถ้าเราชอบเค้ามากอาจวิ่งตาแต่ถ้าเราวิ่งเเล้วเขาไม่สนใจไม่มีเยื่อใยเราก็จะ
หยุดวิ่งและเดินหันหลังกลับ
โฆษณา