คิดว่าเป็นปัญหาองค์รวม ที่ภาครัฐหรือศูนย์กลางอำนาจไม่สามารถส่งเสริม หรือจัดการได้ ขอมุ่งไปที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะ โลกมันหมุนด้วยเงินจริงๆนะคะ
เหมือนสถานการณ์มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะ จะส่งเสริมบางอย่าง แต่ปิดอีกอัน ทำให้คนไทย ทุกภาคส่วนไม่สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้
62 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา