8 ต.ค. 2021 เวลา 15:08 • ความคิดเห็น
เลือกคนที่รัก ที่เป็นคนดี..
ปล..ถ้าคนที่รักแต่ไม่ดี อย่าเอาเลยตัดใจตอนนี้ ดีกว่าเสียใจ เสียความนับถือตัวเอง เสียความเชื่อมั่น เสียความรู้สึก …
โฆษณา