เลือกคนที่รัก ที่เป็นคนดี..
ปล..ถ้าคนที่รักแต่ไม่ดี อย่าเอาเลยตัดใจตอนนี้ ดีกว่าเสียใจ เสียความนับถือตัวเอง เสียความเชื่อมั่น เสียความรู้สึก …
84 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา