8 ต.ค. 2021 เวลา 23:27 • ความคิดเห็น
ถ้าเพราะภาระหน้าที่ทำให้ต้องห่างกันแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ก็ไม่น่าจะเป็นอะไร แต่ถ้าเพราะอีกฝ่ายมีคนอื่นแล้วไปไม่รอด กลับมาหาเราแบบนี้ไม่น่าจะโอเค
โฆษณา