เมื่อเจอคนประเภทนั้นกับตัว อย่าให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการ มันจะเปลี่ยนมุมมองเขาเอง
  • 2
โฆษณา