ส่วนผมท้อแท้ไม่ได้ เพราะครอบครัวกับหนี้ที่ต้องแบกไว้
โฆษณา