9 ต.ค. 2021 เวลา 06:34 • ความคิดเห็น
ท้อได้แต่จะไม่ถอย จะไม่ยอมท้อแท้ แต่จะท้อเทียมครับครับ
โฆษณา