สวดภาวนา ขอให้หมดทุกข์หลังตาย ถ้าต้องชดใช้ต่อในไฟนรก ก็ขอให้จบเร็ววัน หรือถ้าไม่มีจบก็ขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ในที่สุด โดยพระเยซูช่วย
โฆษณา