ไม่ได้คิดอะไรคะ เพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้
วันนี้เราจน วันข้างหน้าเราก็รวยได้
โฆษณา