10 ต.ค. 2021 เวลา 02:01 • ความคิดเห็น
ถามตัวเองก่อนว่าคนเดิมมีอะไรที่เราหาไม่ได้จากคนอื่นๆ และคุ้มที่จะกลับไปเจอเรื่องเดิม/หรือไม่ เพราะยังไงนิสัย ความเคยชินคงจะเป็นเหมือนเดิม ที่สำคัญคือคุณเองหรือเปล่าที่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ
โฆษณา