11 ต.ค. 2021 เวลา 01:02 • ครอบครัว & เด็ก
สัตว์มีความอยาก แล่นไปตามใจอยาก ส่วนมนุษย์มีความข่มใจ ข่มใจเพื่อรักษาหน้าที่ รักษาคุณธรรม ถ้าคุณมีชีวิตก็เป็นสุข แต่ถ้าไม่ ชีวิตก็จะวุ่นวายไม่จบสิ้น อยู่ที่คุณคนเดียว......... #ปดิวรัดา
คำคมละคร ปดิวรัดา
โฆษณา