มีก็ดี ถ้าเต็มเติมซึ่งกันและกัน อย่าขังตัวเองไว้ในกรง แต่ให้ชัดเจนในความรู้สึก
1ถูกใจ
77รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...