มีก็ดี ถ้าเต็มเติมซึ่งกันและกัน อย่าขังตัวเองไว้ในกรง แต่ให้ชัดเจนในความรู้สึก
  • 1
โฆษณา