ถ้าตอบตามจริงแล้วคือไม่สำรวมครับ แต่ถ้าว่ากันด้วยความเข้าใจว่าแม้พระมหาสมปองจะเป็นพระ แต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูง ยังมีโลภโกรธหลง มีอารมณ์ มีอัตตา เมื่อถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจก็ตาม ก็ย่อมมีความแกว่งของอารมณ์เป็นธรรมดา
1
เราคนไทยเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ สิ่งที่ควรเกิดขึ้นในใจเราก็คืออยากให้เขาพ้นทุกข์ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้จริงและทำได้เดี๋ยวนี้ ส่วนเราจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้ไหม อันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
พระมหาสมปองเป็นพระที่มีประโยชน์ สิ่งที่ท่านพูดก็มีประโยชน์ อาจมีการส่อเสียดบ้าง มีคำพูดที่ไม่ควรพูดบ้าง ก็ต้องค่อยๆปรับกันไป
ตอบคำถามให้ชัดเจนเลยคือไม่สำรวม แต่ก็ไม่ได้ผิดขนาดที่จะต้องถูกประนาม เป็นเช่นนั้นครับ
  • 6
โฆษณา