11 ต.ค. 2021 เวลา 10:22 • ความคิดเห็น
คิดว่าไม่ได้นะ เราว่ายิ่งมีเสรีภาพยิ่งเปิดโอกาสให้คนแสดงสัญชาตญานแบบดิบๆ แบบดั้งเดิมออกมาตามธรรมชาติ
ซึ่งโดยพื้นฐานคนเรามีสัญชาตญาณการเอาตัวรอด และมีความรักตัวเองสูงอยู่แล้ว
ถ้าปล่อยให้มีอิสระเสรี โดยไม่มีอะไรควบคุมเลย เราว่าความเหลื่อมล้ำจะยิ่งกว้างหนักเข้าไปอีก ประมาณมือใครยาวสาวได้สาวเอา ปลาใหญ่กินปลาเล็ก คนที่ฉลาดกว่า ก็คือผู้ชนะ
คนที่ตัวเล็กกว่า ก็ยิ่งโดนเอาเปรียบ
ถ้าปล่อยอิสระแบบไร้การควบคุม เราว่าเน่า..เน่าแน่นวลล
เว้นแต่ปล่อยอิสระ แต่เน้นให้มีจริยธรรม ปลูกฝั่งค่านิยมที่มองส่วนรวมเป็นหลัก ถ้าทุกคนมองประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัวได้ ก็มีอิสระได้
โฆษณา