11 ต.ค. 2021 เวลา 10:27 • ความคิดเห็น
ไม่แน่ใจว่าความเท่าเทียมที่พูดถึง จขกท หมายถึงด้านไหน
เพราะมันมีหลายด้านเหลือเกิน
แต่ถ้าหมายถึง การเมืองการปกครอง
คหสต คิดว่าสร้างไม่ได้ครับ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
จากประวัติศาสตร์มนุษย์ ทุกยุคทุกสมัย ทุกการปกครอง เท่าที่เคยอ่านผ่านตามาบ้าง
ไม่เคยมีสังคมไหนที่จะมีความเท่าเทียมอย่างแท้จริงสักที
หรือเคยอาจมีความพยายาม แต่ก็ไม่ยั่งยืน
คหสต(อีกแล้ว) เพราะมนุษย์นั้นมีกิเลสเป็นพื้นฐาน
และแต่ละคนก็มีความสามารถ ความคิดอ่านแตกต่างกันไปครับ
โฆษณา