11 ต.ค. 2021 เวลา 13:36 • ความคิดเห็น
การเปิดเสรี เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทั้ง ทางการศึกษา การค้า การเงิน มันเพิ่มโอกาศให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ และการจ้างงานในองค์ความรู้ใหม่ๆ 😇เป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะ อย่าตามมาด่าเลยค่ะ😇
โฆษณา