11 ต.ค. 2021 เวลา 13:46 • หนังสือ
E-book เพราะรู้สึกว่าหนังสือกระดาษที่ซื้อมามันทำให้ห้องมีพื้นที่น้อยลงน่ะ
โฆษณา