11 ต.ค. 2021 เวลา 14:05 • ความคิดเห็น
ควรจะทำความเข้าใจว่า “ความเท่าเทียม” คืออะไรก่อน ที่จะตั้งคำถามที่มีความเท่าเทียมเป็นเป้าหมาย
โฆษณา