ชอบหนังสือกระดาษมากกว่าครับ จับต้องได้ และสายตาไม่เสียหายจากแสง ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
แต่ถ้าอ่านบทความสั้นๆ ก็อ่านผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผสมบ้างครับ
2ถูกใจ
60รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...