12 ต.ค. 2021 เวลา 09:43 • ไลฟ์สไตล์
มี2อย่าง คือ
1.เขากำลังทำอะไรอยู่จนไม่สามารถตอบได้ 2.เขาไม่อยากคุยจริงๆ
โฆษณา