12 ต.ค. 2021 เวลา 13:27 • ปรัชญา
มันไม่เชิงตัวเองกดดันนะ แต่แม่กลับผู้ใหญ่ใกล้ตัวฝั่งแม่ชอบกดดันมากกว่า ตั้งแต่เด็กยันปัจจุบันจนผมกลายเป็นคนที่ไม่เคยมีชีวิตเป็นของตัวเอง
แต่ผมก็มีทั้งสิ่งที่ทำได้เอง สิ่งที่ควรจะทำ สิ่งทีีทำได้ในตอนนี้ข่วงนี้ ผมตอบได้นะ แต่พอมีคนในครองครัวกดดันหรือไม่เข้าใจ เอาประสบการณ์ของตัวเองมาตัดสินเเทน จนผมต้องทำอะไรเงียบๆ
โฆษณา