12 ต.ค. 2021 เวลา 13:49 • ความคิดเห็น
ทำอะไรได้ตามใจฉัน
จะละเมิดและเหยียบย่ำสิทธิ์ใครก็ได้
แต่คุณห้ามมาละเมิดสิทธิ์ที่พึงมีของฉัน
แล้วคิดว่ามันจะมีความเท่าเทียมได้อย่างไรกัน
โฆษณา