13 ต.ค. 2021 เวลา 02:54 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เลือกสายไฟฟ้าสำหรับงานโซลาร์เซลล์
ชนิดของสายไฟ
สายไฟฟ้าสำหรับงานโซลาร์เซลล์ จะเป็นชนิด PV1-F ซึ่งเป็นสายไฟ DC ที่ใช้งานสำหรับงานโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ทำจากทองแดงเคลือบดีบุก มีฉนวน 2 ชั้น ทำให้เหมาะสมกับการใช้งาน
สามารถใช้สาย AC แทนสาย DC ได้หรือไม่
ไม่ควรใช้สาย AC เพราะอาจจะทำให้เกิดความร้อนสูง ทำให้เกิดความเสียหายในภายหลัง ไม่คุ้มค่าราคาที่ลดได้
การเลือกขนาดของสายไฟกระแสตรง DC หรือ PV Cable
กระแส แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้า ขนาดสาย Sq.mm
30A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*1.52 mm
41A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*2.52 mm
55A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*4.02 mm
70A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*6.02 mm
98A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*102 mm
132A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*162 mm
218A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*352 mm
โฆษณา