เพราะหลักสูตรการศึกษาไทยเป็นลักษณะการจับความรู้ยัดใส่สมองโดยไม่เคยให้เด็กๆได้แสดงความคิดความสามารถออกมา. หลายๆวิชาที่สอนผ่านมา 30-40ปี ก็ยังไม่แตกต่างจากเดิม. หลักสูตรควรสอนให้เด็กได้คิดได้แสดงออกหรือตัดสินใจแบบโรงเรียนหลักสูตร inter.
เคยเห็นเด็กๆที่เรียนในโรงเรียนหลักสูตร inter ต่างๆเครียดไหมล่ะ ??? หันมามองโรงเรียนไทยวันๆแบกกระเป๋ายังกะจะไปรบหนังสือเอย การบ้านเอย.
วอนให้เด็กเข้าใจกับสอนให้เด็กต้องทำมันต่างกันนะครับ
การศึกษาของไทยเลยไม่ไปไหน….ผู้ปกครองที่มีฐานะเลยส่งเรียนหลักสูตร inter กันหมดส่วนคนที่ไม่มีฐานะก็ต้องดิ้นรนเอาบางคนท้อมากๆก็เลิกเรียนไปเลยก็มีให้เห็นในชุมชนแออัด
105 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา